Sign. - Staat en Belastingdienst zijn één. Geen pluraliteit. (Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7140 (publicatiedatum 29 juni 2017))


De Staat der Nederlanden en de Belastingdienst zijn geen te onderscheiden rechtspersonen en daarmee geen afzonderlijke dragers van (privaatrechtelijke) rechten en verplichtingen. Zij zijn als één en dezelfde (publiekrechtelijke) rechtspersoon aan te merken, namelijk de Staat. Het verzoek van de Staat tot faillietverklaring van verweerster wordt afgewezen omdat de aangevoerde steunvordering een vordering van de Belastingdienst is.

De Staat (verzoeker) heeft het faillissement van verweerster aangevraagd stellende dat verweerster verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen nu zij zowel de vordering van verzoeker als een vordering van de Belastingdienst onbetaald laat. Ter terechtzitting van 30 mei 2017 is de behandeling van het verzoekschrift aangehouden naar 20 juni 2017 om verzoeker in staat te stellen toe te lichten dat verzoeker en de Belastingdienst twee verschillende schuldeisers zijn. Voorafgaande aan de behandeling van 20 juni 2017 heeft verzoeker bij brief van 12 juni 2017 onder meer uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel overgelegd waaruit volgens verzoeker blijkt dat verzoeker en de Belastingdienst “twee verschillende entiteiten zijn”. Verzoeker heeft geen andere steunvordering naar voren gebracht en persisteert bij zijn verzoek.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Eén van de voor een faillietverklaring geldende eisen is de eis dat summierlijk blijkt van een steunvordering. Deze eis vindt volgens de rechtspraak zijn rechtvaardiging hierin dat het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder diens gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt niet de faillietverklaring van een schuldenaar die slechts één schuldeiser heeft (onder meer Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488). Voor een faillietverklaring geldt derhalve de eis dat de schuldenaar meer dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht