Sign. - Staking prematuur


De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft een staking bij Transavia aangekondigd. Transavia vordert in kort geding een verbod op deze staking. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient van partijen, gelet op de belangen die in het geding zijn, de belangen van derden en de aanzienlijke schade die Transavia reeds van een relatief korte schade heeft te duchten, te worden gevergd dat zij binnen redelijke grenzen het uiterste beproeven om de tussen hen bestaande verschillen aan de onderhandelingstafel tot een oplossing te brengen. In onderhavig geval hebben partijen weliswaar geruime tijd met elkaar onderhandeld, maar in de gegeven omstandigheden, waarin partijen elkaar klaarblijkelijk tot 0,5% of zelfs minder zijn genaderd, kan niet worden gezegd dat door ieder van hen binnen redelijke grenzen het maximale is gedaan om tot een oplossing te komen. Indien partijen er zelf niet uitkomen, had het voor de hand gelegen een derde in te schakelen. Dit volgt ook uit art. 13.3 van de CAO Transavia Vliegers. Partijen moeten dit daarom alsnog doen. Het is in dit stadium prematuur en daarmee onzorgvuldig om naar het middel van de staking/werkonderbreking te grijpen. De VNV wordt dan ook geboden om de aangekondigde acties af te gelasten, op straffe van een dwangsom.  

Vzngr. Rb. Haarlem 25 augustus 2008, «JAR» 2008/233 nr. 149181/KG ZA 08-462, LJN BE9210

Verder lezen
Terug naar overzicht