Sign. - Standaard clausules bij statuten van BV’s: aard en overgangsrecht


Statuten van bv's zijn vaak voor een belangrijk deel standaardbepalingen die min of meer een kopie van de regels van Boek 2 BW vormen. Dit doet de vraag rijzen of deze statutaire regels eigen inhoud hebben of dat de inhoud van de wet afhangt. Met deze vraag houdt ook verband de vraag wat een wetswijziging betekent voor statutaire clausules die de wet overnemen. Verandert de clausule met de wet mee of behoudt deze haar oorspronkelijke betekenis. Met de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht hebben deze vragen aan actualiteit gewonnen. De schrijver bespreekt de vragen en gaat daarbij ook in op de rol van het overgangsrecht. In de flexwet is een genuanceerd overgangsregime opgenomen, dat echter wel een prijs heeft: de inhoud van de statuten van menige bv is na invoering van de flexwet minder eenduidig dan men op grond van de tekst van deze statuten zou kunnen denken.
(WPNR 2013/6962, mr. J.N. Blanco Fernández)

Verder lezen
Terug naar overzicht