Sign. - Statutenwijziging en opzegging lidmaatschap


Het lidmaatschapsbeleid van Eigen Hulp en de daaruit in 2006 voortgevloeide statutenwijziging is niet in strijd met het statutaire doel van Eigen Hulp (haar leden van goede woonruimte voorzien) of met het in de statuten toegekende recht te huren. Het besluit van de algemene ledenvergadering van 31 mei 2006 is daarom niet nietig. Een besluit tot statutenwijziging dat slechts gericht is op ontneming van lidmaatschap, valt niet zonder meer in overeenstemming te brengen met de redelijkheid en billijkheid die de algemene ledenvergadering jegens appellant in acht moet nemen. appellant heeft echter onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat het besluit tot statutenwijziging slechts werd ingegeven door dat vooropgezette doel. In dit verband is van betekenis dat het lidmaatschapsbeleid al vanaf 2000 kenbaar voorwerp van overleg was. Het voornemen om in de statuten op te nemen dat het lidmaatschap door het bestuur zou kunnen worden opgezegd als een lid opgehouden is huurder te zijn, dateert van 2004. Verder geldt in dit verband dat de stellingen van appellant er niet op wijzen dat hij ten tijde van het omstreden besluit belang had bij een betaalbare woning in Amsterdam. Voor zowel het bestuur als voor de RvC mocht bij hun besluitvorming uitgangspunt zijn dat het lidmaatschap van appellant opzegbaar was op de grond dat hij had opgehouden huurder te zijn. Het bestuur heeft het lidmaatschap van appellant in 2006 rechtsgeldig opgezegd. (Hof Amsterdam 31 januari 2012, LJN BV3811, «JOR» 2012/108)

Verder lezen
Terug naar overzicht