Sign. - Statutenwijziging tussen het moment van besluitvorming en vertegenwoordiging bij de stichting en de vereniging


Statutenwijziging tussen het moment van besluitvorming en vertegenwoordiging bij de stichting en de vereniging De stichting en vereniging kennen de mogelijkheid om de besluitvorming van het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van bepaalde rechtshandelingen statutair uit te sluiten, te beperkten en/of daaraan voorwaarden te verbinden, waarbij ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid sprake kan zijn van externe werking. De schrijver bespreekt situaties waarbij een statutenwijziging plaatsvindt die betrekking heeft op die bijzondere mogelijkheden tussen het moment van besluitvorming en dat van de vertegenwoordiging ter uitvoering van het genomen besluit. Daarbij wordt een antwoord gegeven op de vraag of de vertegenwoordiging vervolgens (nog) kan plaatsvinden. Dit is in bepaalde gevallen voor het notariaat van groot belang. (JBN 2011, 50, mr. J.T.J. Heijstek)

Verder lezen
Terug naar overzicht