Sign. - Stichting A-weg


De onderhavige constructie waarbij failliet geen eigenaar is van de woning maar wel in de woning woont, uiteindelijk financieel gerechtigde is tot een eventuele overwaarde op de woning en zeggenschap heeft binnen de stichting, heeft ertoe geleid dat failliet wel alle aan de eigendom van de woning verbonden voordelen geniet, maar dat de woning niet beschikbaar is als verhaalsobject voor de crediteuren van failliet. De constructie is met dit vooropgezette doel tot stand gebracht. failliet is reeds eerder in privé failliet verklaard (in 2003) en daarnaast heeft de curator onweersproken betoogd dat failliet strafrechtelijk is vervolgd voor (bedrijfsmatige) fraude. kennelijk in verband daarmee heeft failliet in 1996 het initiatief genomen tot de constructie met betrekking tot de woning. Bovendien heeft de curator betoogd dat failliet voor zijn betalingsverkeer onder andere gebruik maakt van de bankrekening van zijn dochter Z en dat hij gebruik maakt van een creditcard die eveneens op naam staat van Z. De handel en wandel van failliet is er kennelijk op gericht dat hij niet zelf over enig vermogen beschikt waarop zijn schuldeisers zich zouden kunnen verhalen, althans dat dit vermogen zo beperkt mogelijk moet blijven. failliet heeft onrechtmatig gehandeld door misbruik te maken van de door hem beheerste stichting. Daarmee is de onrechtmatigheid van het optreden van de stichting jegens de boedel gegeven. Nu de overdracht van de auto binnen een jaar voor de faillietverklaring van failliet heeft plaatsgevonden en gelet op de familierelatie tussen failliet en zijn dochter Y, geldt op grond van art. 43 lid 1 aanhef en onder 3 Fw het vermoeden dat zowel failliet als Y wisten dan wel behoorden te weten dat als gevolg van de overdracht van…

Verder lezen
Terug naar overzicht