Sign. - Stil pandrecht op toekomstige creditsaldi


De schrijver bespreekt aan de hand van het arrest van de Hoge Raad in de zaak Rabobank/Kézér q.q. (HR 17 februari 2012, «jOR» 2012/234) de (on)mogelijkheid van het vestigen van een stil pandrecht op een toekomstig saldo op een bankrekening. Daarbij gaat hij in op enkele praktische implicaties van het arrest.
(V&O 2012, nr. 6, p. 112, mr. N.A.M. Offergelt)

Verder lezen
Terug naar overzicht