Sign. - Subjectieve uitleg van cessie- en pandakten: niet bepaald objectief?


De schrijver onderzoekt hoe de voor cessieen pandakten geldende subjectieve uitleg aan de hand van de Haviltexmaatstaf, zich verhoudt tot het bepaaldheidsvereiste. Daartoe bespreekt hij eerst de cessieen pandakte, gaat hij in op de relevante aspecten van de leerstukken die op de uitleg van toepassing zijn en analyseert hij deze en onderzoekt hij of de op deze wijze verkregen uitkomst verenigbaar is met de te beschermen belangen van derden. (WPNR 2013/6974, mr. F.J.L. Kaptein)

Verder lezen
Terug naar overzicht