Sign. - Te late loonbetaling, ontbreken loonspecificaties, afschrift arbeidsovereenkomst


De eisers zijn allen werknemer bij Uitzendservice Europe B.V. Zij vorderen in kort geding betaling van ten onrechte niet uitbetaald salaris, afgifte van enkele loonspecificaties en afgifte van de arbeidsovereenkomst met enkele werknemers.
De werkgever verweert zich door te stellen dat de loonadministratie over 2009 niet bruikbaar is door een slechte administratie. De administratie moet geheel opnieuw opgesteld worden, zodat het nog vier tot acht weken duurt voordat dat gereed is. Eén van de eisers was verantwoordelijk voor de loonadministratie en is op non-actief gezet.
De voorzieningenrechter oordeelt dat het in het ongerede raken van de loonadministratie geheel voor rekening en risico komt van de werkgever. In een dergelijk geval moet in ieder geval, op grond van het in het verleden betaalde loon, een redelijk voorschot worden verstrekt. Dat is niet gebeurd. De werkgever dient te allen tijde te beschikken over een correcte en actuele loonadministratie. Zijn stelling dat zij de vorderingen van de werknemers niet kan controleren, wordt door de voorzieningenrechter bestempeld als het onvoldoende gemotiveerd weerspreken van de vordering van de werknemers.
De vorderingen van de werknemers worden vervolgens (grotendeels) toegewezen.

(Vzngr. Sittard-Geleen 6 januari 2010, LJN BL5784; zie ook Opmaat Nieuwsbericht 2010/89)

(Vzngr. Sittard-Geleen 6 januari 2010, LJN BL5784; zie ook Opmaat Nieuwsbericht 2010/89)

Verder lezen
Terug naar overzicht