Sign. - Te veel betaald loon terugvorderen pas na mededeling vergissing


Een werknemer is langdurig ziek en is daardoor niet volledig inzetbaar. De werknemer verricht daarom aangepaste werkzaamheden. Tussen partijen ontstaat discussie over de vraag of dit aan te merken is als bedongen arbeid of als passende arbeid. De werkgever betaalt anderhalf jaar lang het volledige salaris door. Vervolgens realiseert de werkgever zich dat zij na een jaar slechts 70% van het salaris had hoeven door te betalen. De werkgever wil de vergissing corrigeren en houdt het gedurende vijf maanden 30% te veel betaalde loon in. De werknemer vordert daarop loon bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dat onduidelijk was hoe lang de werknemer al ziek was, maar gaat ervan uit dat de werknemer passende arbeid verrichtte. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat de werkgever slechts het salaris mocht inhouden nadat de werknemer was ingelicht over de vergissing. Het is daarom niet mogelijk om het salaris terug te vorderen over de vijf maanden na een jaar ziekte.

(Ktr. Utrecht 14 maart 2011, LJN BP7568)

(Ktr. Utrecht 14 maart 2011, LJN BP7568)

Verder lezen
Terug naar overzicht