Sign. - Tegenstrijdig belang als vorm van belet


Het ten gevolge van een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de besluitvorming kan in de statuten worden aangemerkt als belet. De statuten moeten in dat geval een 'beletpersoon' aanwijzen, of een orgaan dat een beletpersoon aanwijst. Deze beletpersoon vervangt dan de bestuurder bij de besluitvorming over het onderwerp waarbij deze een tegenstrijdig belang heeft. De schrijver bespreekt kort de wijze waarop de beletregeling moet worden toegepast en de gevolgen van de toepasselijkheid van een dergelijke regeling.

(WPNR 2013/6979, mr. R.G.J. Nowak)

Verder lezen
Terug naar overzicht