Sign. - Tegenstrijdig belang in de notariële praktijk


Met betrekking tot de nieuwe tegenstrijdig belangregeling behandelt de schrijver de vraag of de notaris zijn cliënt een goede dienst bewijst met het enkel overschrijven van de wettelijke formulering in de statuten of dat er misschien meer creatieve oplossingen denkbaar zijn. De nieuwe regeling is uitdrukkelijk gekoppeld aan de norm van het vennootschappelijk belang. Voor een goed begrip van het leerstuk is het daarom essentieel om de wettelijke terminologie "direct of indirect persoonlijk belang" en "belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming" nader te duiden, wat de schrijver allereerst doet. Daarna gaat hij in op de mogelijkheden voor statutaire regelingen met betrekking tot het tegenstrijdig belang.

(WPNR 2013/6979, mr. dr. G.J.C. Rensen)

Verder lezen
Terug naar overzicht