Sign. - Tegenstrijdig belang: nieuwe regeling, nieuwe vragen


Met de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht is de tegenstrijdigbelangregeling ingrijpend gewijzigd. De vertegenwoordigingsregel is vervangen door een besluitvormingsregel. Deze wijziging neemt een aantal praktische problemen weg, maar werpt ook nieuwe vragen op. De schrijver bespreekt, na een korte uiteenzetting van de herziene wetgeving, drie vragen die opkomen: een praktische overgangsrechtelijke kwestie, de vraag welk vennootschapsorgaan beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang en de vraag wie bevoegd is tot besluitvorming indien de stemmen staken bij de nietgeconflicteerde bestuurders.
(Bb 2013, nr. 3, p. 15, mr. M. Mussche)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht