Sign. - Tekortschieten re-integratie; werknemersverzoek ex art. 7:685 BW gehonoreerd
met de factor C=2,5


De werknemer wordt arbeidsongeschikt ten gevolge van overbelasting door het werk. Na twee maanden acht de arboarts de werknemer geschikt voor niet stresserende re-integratiewerkzaamheden. De werkgever zet de werknemer aan het werk. De werknemer laat weten deze werkzaamheden niet passend te vinden, maar verricht ze wel. Wederom na twee maanden bericht de arboarts dat de werkzaamheden kunnen worden uitgebreid. Twee dagen later laat dezelfde arboarts weten dat de werknemer thans, noch in de toekomst in staat is bij de werkgever te re-integreren. De werkgever vraagt drie keer een UWV-deskundigenoordeel aan. Het eerste verzoek leidt niet tot een oordeel omdat spoor 1 nog niet is afgerond. Beide volgende keren wordt geoordeeld dat de werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Zonder enig nader onderzoek naar de reden van de plotselinge, ongemotiveerde ommezwaai van de bedrijfsarts laat de werkgever de werknemer niet meer tot het werk toe en zet alleen in op re-integreren bij een andere werkgever. De werknemer laat de arboarts meerdere keren weten zich hersteld te achten, maar de arboarts negeert deze mededelingen. De werknemer eist te werk gesteld te worden, maar de werkgever geeft hier geen gehoor aan. De werknemer verzoekt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat nu de arbeidsongeschiktheid in ieder geval voor een deel veroorzaakt is door het werk en werkgever daarnaast tekort is geschoten in de re-integratie, reden bestaat voor het toewijzen van een vergoeding van C=2,5.

(Rb. 's-Hertogenbosch 16 mei 2011, LJN BQ5109)

(Rb. 's-Hertogenbosch 16 mei 2011, LJN BQ5109

Verder lezen
Terug naar overzicht