Sign. - Ter mondeling behandeling voorgedragen grief


In een geschil ter zake de wijziging van de kinderalimentatie ex artikel 1:401 BW heeft de man op de mondelinge behandeling opmerkingen gemaakt tegen een door de rechtbank gehanteerde methode met betrekking tot het optellen van de inkomens van partijen. Tegen deze methode was echter geen grief geformuleerd in de processtukken. Het hof heeft deze stellingen om die reden niet in behandeling genomen. De man heeft cassatie aangetekend tegen deze beslissing.
In cassatie is de volgende overweging van het gerechtshof beoordeeld:
'Ter zitting zijn namens de man opmerkingen gemaakt, gericht tegen de door de rechtbank gehanteerde methode voor wat betreft het optellen van de huidige inkomens van partijen. De man heeft daartegen geen grief gericht en de goede procesorde verzet zich er tegen zulks als grief in deze procedure mee te nemen. Niet valt immers in te zien waarom dit gewijzigde standpunt van de man niet eerder naar voren gebracht had kunnen worden. (...)
Voor zover de man heeft bedoeld ter zitting een grief op te werpen inhoudende dat indien wordt uitgegaan van het inkomen van de man 2009/2010, mede omdat dat inkomen hoger is dan het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van het verbreken van de samenleving, er geen optelling van de inkomens van beide ouders dient plaats te vinden, heeft de man hierin gelijk. Echter ook in dit verband is het hof van oordeel dat deze grief niet eerst tijdens de mondelinge behandeling naar voren gebracht had kunnen worden. Het hof zal ook hierom de door de rechtbank gehanteerde methode volgen en zodoende voor de behoefte van de kinderen de gezamenlijke inkomens van partijen bij elkaar optellen.'
De man werpt in cassatie op dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht