Sign. - Terugbetaling teveel ontvangen alimentatie vanaf 1999


M en V zijn in 1992 van elkaar gescheiden, waarbij de maandelijkse behoefte van (de destijds niet werkzame) V werd vastgesteld op ƒ 1.950 (€ 850). Op grond van die vaststelling werd V veroordeeld tot betaling van partneralimentatie. In 2010 ontdekt M per toeval dat V direct na de echtscheiding betaalde arbeid is gaan verrichten, hetgeen zij hem nimmer heeft verteld. M vordert daarop de door hem teveel betaalde alimentatie terug.
Alvorens vast te stellen in welk deel van haar behoefte V zelf voorzag door haar inkomsten uit arbeid, ligt aan het hof ter beoordeling voor de vraag of zij M had moeten mededelen dat zij was gaan werken en daaruit inkomsten verkreeg sinds januari 1999. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Op grond van de redelijkheid en billijkheid, die ook de verhouding tussen ex-echtelieden beheerst, was V gehouden M op de hoogte te stellen van haar gewijzigde financiële situatie. Zij wist, althans behoorde te weten, dat het feit dat zij eigen inkomsten had, van invloed kon zijn op de hoogte van haar alimentatie. Dat V geen contact meer met M had en dat zij haar inkomsten beschouwde als te gering om tot een verlaging van de alimentatie te leiden, doet hier niet aan af.
V heeft – naar het oordeel van het hof – overigens ook niet voldoende gemotiveerd waarom zij meende dat haar inkomsten zo gering waren dat zij daarnaast nog aanspraak zou kunnen maken op de (volledige) alimentatie. Dat V, zoals zij betoogt, tot 1 augustus 2002 slechts als invalster werkte en pas daarna een vaste aanstelling kreeg, maakt het bovenstaande evenmin…

Verder lezen
Terug naar overzicht