Sign. - Terughalen goederen op grond van eigendomsvoorbehoud niet paulianeus


De schrijver bespreekt aan de hand van het vonnis van de rechtbank Almelo van 28 november 2012 (LJN BY4501) waarin de curator van mening was dat de rechtshandeling op basis waarvan een aantal roerende zaken (een keukenuitrusting) met een beroep op een eigendomsvoorbehoud retour werd genomen, paulianeus was, de vraag of de leverancier met een eigendomsvoorbehoud onder alle omstandigheden – bijvoorbeeld in het zicht van het faillissement van de afnemer – mag overgaan tot het terughalen van de door hem onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
(JutD 2013, nr. 3, p. 12, mr. F.F.A. Smetsers)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht