Sign. - Toegang tot de enquêteprocedure en de kapitaalseis van artikel 2:346 sub b Bw


De schrijver bespreekt de Emba-beschikking (HR 8 juli 2011, «JOR» 2011/286) en haar implicaties voor de toegang tot de enquêteprocedure. Op welk moment moeten de verzoekers tot enquête aan de kapitaalseis voldoen? Tot voor kort was dit enkel op het moment dat het enquêteverzoek wordt ingediend. Uit de Emba-beschikking lijkt echter te volgen dat het antwoord genuanceerder ligt. (V&O 2011, nr. 10, p. 194, mr. drs. L.M.H.A.A. Hennekens)

Verder lezen
Terug naar overzicht