Sign. - Toegezegde decharge toereikend


Blauwhoed BV c.s. verwijten aan Houben en De Smeth, voormalig statutair bestuurders van Blauwhoed BV, dat zij in strijd met het in het Blauwhoedconcern geldende risicobeleid onverantwoorde risico's hebben genomen met het aangaan van de realisatieovereenkomst betreffende het bouwproject Venray. Houben stelt dat hij is gedechargeerd over de jaren 20062007, dat hem in een vaststellingsovereenkomst een decharge is toegezegd en dat hem in diezelfde overeenkomst een finale kwijting is verleend. De rechtbank concludeert dat de toegezegde decharge de verwijten dekt die Blauwhoed c.s. thans maken. formeel is de decharge niet verleend. Deze had echter niet mogen worden geweigerd op grond van feiten en omstandigheden die ook al bekend waren of behoorden te zijn toen de vaststellingsovereenkomst werd gesloten. De weigering om formeel te dechargeren kan Houben daarom niet worden tegengeworpen. De vorderingen van Blauwhoed c.s. op Houben worden afgewezen. Ook De Smeth beroept zich op decharges, verleend voor het bestuur over de jaren 20062007. Het betreft jaarlijks verleende decharges en geen decharge die is verleend bij gelegenheid van een vertrek, zoals in het geval van Houben. Blauwhoed stelt dat De Smeth daar geen beroep op kan doen omdat de aandeelhoudersvergadering niet bekend was met de normschendingen. De rechtbank laat Blauwhoed c.s. toe tot het bewijs van deze stelling. indien Blauwhoed c.s. niet slagen in dit bewijs, worden de vorderingen op De Smeth in ieder geval afgewezen. indien Blauwhoed c.s. wel slagen in het bewijs, dan is de vervolgvraag of De Smeth persoonlijk aansprakelijk is. De grondslag van de vorderingen is art. 2:9…

Verder lezen
Terug naar overzicht