Sign. - Toelaatbaarheid leeftijdsontslag


Een nationale regeling die een bepaalde vorm van (directe of indirecte) leeftijdsdiscriminatie als gerechtvaardigd aanmerkt hoeft het doel van die uitzondering op het discriminatieverbod niet te expliciteren (zie het arrest Palacios), maar dat doel moet wel aan de hand van de algemene context van de regeling bepaalbaar zijn. Legitiem zijn alleen doelstellingen van sociaal beleid, zoals die in verband met werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid. Door hun karakter van algemeen belang onderscheiden deze doelstellingen zich van beweegredenen op het niveau van individuele werkgevers.

(HvJEG 5 maart 2009 zaak C-388/07 inz. Age Concern England) 

Verder lezen
Terug naar overzicht