Sign. - Toepasselijk recht


Deze zaak betreft een hoger beroep van een uitspraak van de kantonrechter op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer die jarenlang op booreilanden heeft gewerkt - eerst voor een Duitse werkgever, later voor een Nederlandse werkgever - stelt de Nederlandse werkgever aansprakelijk voor rugklachten en gehoorschade geleden tijdens het dienstverband met de Duitse werkgever. De werknemer vordert dat de Nederlandse werkgever aansprakelijk is voor schade die bij de Duitse werkgever is ontstaan (op grond van een clausule uit de arbeidsovereenkomst met de tweede Nederlandse werkgever). Wij gaan in het hiernavolgende slechts in op het gedeelte van de uitspraak over het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst. Werknemer was gedurende 28 jaar in dienst bij de in Duitsland gevestigde werkgever. Op 1 februari 1998 trad de werknemer in dienst bij de in Nederland gevestigde werkgever. In de arbeidsovereenkomst met de Duitse werkgever was geen rechtskeuze opgenomen. In de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever was bepaald dat ldquode diensttijd van de werknemer bij de Duitse werkgever tevens zal gelden als diensttijd bij de Nederlandse werkgeverrdquo. De kantonrechter had op basis daarvan geoordeeld dat de Nederlandse werkgever aansprakelijk was voor schade die de werknemer had geleden tijdens zijn dienstverleden bij de Duitse werkgever. De Nederlandse werkgever kwam hiertegen in beroep bij het Hof Leeuwarden: Duits recht was volgens hem op de arbeidsovereenkomst met de Duitse werkgever van toepassing. Op grond van Duits recht zou er geen aansprakelijkheid bestaan voor de schade van de werknemer. Het Hof onderzocht derhalve of Duits recht op de arbeidsovereenkomst met de Duitse werkgever van toepassing was. Het Hof stelde daartoe vast dat de arbeidsovereenkomst was gesloten ruim voordat het EG- Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op…

Verder lezen
Terug naar overzicht