Sign. - Toepasselijkheid CAO voor de Bouwnijverheid


Werknemer is bij Betonbekisting in dienst. Betonbekisting is geen lid van een werkgeversvereniging die de CAO voor de Bouwnijverheid heeft afgesloten. In de arbeidsovereenkomst staat vermeld dat er geen cao van toepassing is. Bij demontage van een steiger raakt werknemer arbeidsongeschikt. Hij krijgt volgens de arbeidsovereenkomst bij ziekte 70% loon uitbetaald. Werknemer beroept zich op de algemeen verbindend verklaarde CAO voor de Bouwnijverheid, die voorziet in 100% loondoorbetaling bij ziekte. De kantonrechter wijst de vordering van werknemer af. Het hof stelt vast dat de cao van toepassing is als Betonbekisting zich richt op lsquode productie voor derdenrsquo op het gebied van het bouwbedrijf, waar onder valt steigerbouw met 43% van de loonsom. Betonbekisting heeft niet duidelijk gemaakt welke werkzaamheden haar overige personeelsleden precies verrichten terwijl zij stelt dat de bedrijfsomschrijving in het handelsregister niet klopt. Het hof acht het voldoende aannemelijk dat de werkzaamheden van de werknemer ook onder het bouwbedrijf vallen. De kortgedingprocedure leent zich er niet voor om Betonbekisting gelegenheid te geven voor het leveren van tegenbewijs. Ook al betreft het een loonvordering in kort geding deze vordering is toewijsbaar; spoedeisendheid aanwezig en geen restitutiegevaar.

(Hof Leeuwarden 31 maart 2009, LJN BI2137)

Verder lezen
Terug naar overzicht