Sign. - Toepassen cao na overgang van onderneming


Werkneemster gaat door middel van een overgang van onderneming van UWV naar ISS over. Per datum overgang, wordt werkneemster een arbeidsovereenkomst aangeboden waarin een met de vakbonden gesloten convenant is geïncorporeerd, dat bepaalt dat niet de UWV-cao, maar de Schoonmaak-cao met bepaalde toeslagen op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. De werkneemster tekent de arbeidsovereenkomst niet en vordert voortzetting van de bepalingen in de UWV-cao die een maand na de overgang is geëxpireerd. De Ktr. oordeelt dat art. 14a WCAO van toepassing is en dat die bepaling niet door middel van een (collectieve) arbeidsovereenkomst opzij kan worden gezet. Dat is niet anders als het pakket van het convenant even goed is als de bepalingen van de UWV-cao. Evenmin is dat anders als hierdoor de werknemers van ISS ongelijk worden beloond. Na expiratie van de UWV-cao kan de werkneemster zich op nawerking van die cao beroepen, maar niet op toekomstige versies van de cao. Alsdan kunnen partijen ook overeenkomen dat de Schoonmaak-cao geldt. (Ktr. Utrecht 23 juli 2008, RAR 2008/143)

Verder lezen
Terug naar overzicht