Sign. - Toepassen cao-rooster


Sinds januari 2002 werken de werknemers overeenkomstig het flexibel dienstrooster als bedoeld in artikel 9 lid 1 aanhef en onder c van de cao van de werkgever. Volgens lid 4 c van dit artikel kan bij dit rooster “de feitelijke werktijd in lengte variëren tussen 5 en 9 uur”, terwijl “het aantal diensten per week (-) ten hoogste 5 bedraagt”. Vanaf het begin is dit rooster aldus toegepast dat de werknemers altijd 4x 9 uur per week dienst hadden. Tevens draaiden zij ongeveer 1x per 2 weken slingerdiensten, waarbij ze pas de avond tevoren hoorden hoe laat ze de volgende dag moesten beginnen. Bij brief van 6 december 2007 heeft de werkgever de werknemers bericht dat zij met ingang van 1 januari 2008 zouden worden ingeroosterd conform het basisploegenrooster uit de cao, inhoudende dat de werknemers 40 uur per week gaan werken (in plaats van 36 met inlevering van 12 ATV-dagen) met periodiek wisselende dag-, avond- en nachtdiensten. De werknemers hebben veroordeling van de werkgever gevorderd om hen weer in te delen conform het 4x 9 uur rooster. De kantonrechter heeft de vordering toegewezen. Op het hoger beroep van de werkgever overweegt het hof dat het 4x 9 uur rooster niet beantwoordt aan het doel van dienstrooster, zoals dat is neergelegd in artikel 9 van de cao, waarbij de werktijd tussen de 5 en 9 uur kan bedragen en het aantal diensten ook 5 kan zijn. Het hof is van oordeel dat de werkgever in beginsel van zijn werknemers kan verlangen dat zij werken conform het in de cao neergelegde rooster. Daaraan doet niet af dat gedurende een aantal jaar van de cao…

Verder lezen
Terug naar overzicht