Sign. - Toepassing van de evenredige splitsing in de praktijk


Op 1 juli 2011 is de Wet tot wijziging van de regels van de verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen van kracht geworden (Stb. 2011, 234). Eén van de wijzigingen die daarmee van kracht is geworden, is de faciliëring van de evenredige splitsing. Bij een evenredige splitsing worden de aandeelhouders van de splitsende vennootschap aandeelhouder van de verkrijgende vennootschappen in dezelfde verhouding als zij aandeelhouder waren in de splitsende vennootschap. De schrijvers bespreken deze splitsingsvorm en signaleren enige onduidelijkheden in de wet. (TvOB 2011, nr. 6, p. 127, mr. E.R. Roelofs en mr. G.C. van Eck)

Verder lezen
Terug naar overzicht