Sign. - Toewijzing verzoek tot teruggeleiding naar Suriname


Internationale kinderontvoering. Toewijzing verzoek tot teruggeleiding naar Suriname. Tussen partijen is niet in geschil dat de vrouw de minderjarigen onrechtmatig heeft vastgehouden in Nederland. Het beroep van de vrouw op de weigeringsgronden van artikel 13 lid 1 sub b en 13 lid 2 van het Verdrag faalt. De rechtbank overweegt daartoe dat er onvoldoende objectieve aanknopingspunten zijn voor de ongemotiveerde stelling van de vrouw dat sprake is geweest van structurele en langdurige mishandeling van haar en de minderjarigen door de man. Voorts is de rechtbank niet gebleken dat de oudste minderjarige zich verzet tegen de terugkeer. Zijn verklaring kan niet worden gekwalificeerd als verzet tegen de terugkeer en bovendien is de rechtbank van oordeel dat de minderjarige nog niet de mate van rijpheid heeft bereikt dat met zijn mening rekening wordt gehouden.

(Rechtbank Den Haag 26 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9678)

Verder lezen
Terug naar overzicht