Sign. - Toezichthouder bij een pensioenfonds: gedoemd te falen?


Het in november 2011 bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (33182) heeft onder andere de versterking van de deskundigheid van het bestuur en van het intern toezicht ten doel. De schrijfster bespreekt deze doelstelling en richt zich daarbij met name op de versterking van het interne toezicht en de te verwachten effectiviteit van dit toezicht. Daarbij gaat zij uit van het gegeven dat vrijwel alle pensioenfondsen de rechtsvorm van een stichting hebben, wat betekent dat het wettelijke uitgangspunt is dat het pensioenfonds één orgaan kent, het bestuur. Naar oordeel van de schrijfster strookt de nadruk die wordt gelegd op de eis van onafhankelijkheid niet met de wijze waarop interne toezichthouders bij een pensioenfonds zullen worden benoemd: door het bestuur. Om deze reden komt zij met een voorstel tot aanvulling van het wetsvoorstel.
(Ondernemingsrecht 2013, 27, prof. mr. H.M. Vletter-van Dort)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht