Sign. - Transfer pricing-procedures aan kritiek onderhevig?


De auteur gaat in op de verschillende methoden van geschilbeslechting in transfer pricing. ten eerste gaat zij in op de mate van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de berechting. Bij de Advance Pricing Agreement en de onderlinge overlegprocedure staan overheidslichamen centraal. Bij de arbitrageprocedure, de stok achter de deur voor de onderlinge overlegprocedure, speelt dit element ook omdat staten een belangrijke invloed op de uitvoering van de procedure hebben weten te behouden. De auteur doet een aantal aanbevelingen ter verbetering van de arbitrageprocedure. Vervolgens beveelt de auteur aan dat de OESO en EU tot een meer uniforme wijze van een transfer pricing-beslechtingskader komen.

(NTFR-B 2013/23, N. Djebali)

Verder lezen
Terug naar overzicht