Sign. - Twee B.V.’s dienen in het kader van het Ontslagbesluit – de toepassing van het afspiegelingsbeginsel – te worden gezien als één bedrijfsvestiging. Geen sprake van twee, in organisatorisch verband apart opererende, zelfstandige eenheden.


De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer ndash werkzaam in een salesfunctie ndash wegens bedrijfseconomische omstandigheden en de werknemer betoogt op zijn beurt dat de werkgever bij de reorganisatie het afspiegelingsbeginsel op onjuiste wijze heeft toegepast. In casu had de werkgever zijn salesactiviteiten in twee verschillende B.V.rsquos ondergebracht. De salesactiviteiten voor de Benelux waren voorts in weer een andere afdeling ondergebracht. De werkgever had het afspiegelingsbeginsel toegepast op de in beide B.V.rsquos ondergebrachte salesafdelingen, maar niet op de afdeling sales Benelux omdat die afdeling al in 2008 was gereorganiseerd. De kantonrechter overweegt in deze uitspraak dat, hoewel sprake is van twee B.V.rsquos, deze in het kader van het Ontslagbesluit moeten worden beschouwd als één bedrijfsvestiging, nu de splitsing zich beperkt tot de salesactiviteiten en de andere ndash niet-sales ndash afdelingen zijn gecentraliseerd. Van twee, in organisatorisch verband apart opererende, zelfstandige eenheden is dan ook geen sprake. Gelet op het afspiegelingsbeginsel dienen daarom bij de vaststelling van de voor ontslag in aanmerking komende werknemer naar het oordeel van de kantonrechter de salesfuncties van beide B.V.rsquos te worden betrokken. Als gevolg hiervan kon de werkgever op de door haar genoemde gronden, een bij de andere B.V. in dienst zijnde werknemer ndash en dus niet de werknemer ndash herplaatsen op de nieuw ontstane functie. De kantonrechter neemt echter aan dat ook de afdeling sales Benelux tot de bedrijfsvestiging behoort en oordeelt dat de werkgever ten onrechte niet tevens heeft afgespiegeld over deze afdeling. Gelet op het afspiegelingsbeginsel doet de stelling van de werkgever dat deze afdeling al in…

Verder lezen
Terug naar overzicht