Sign. - Tweede Kamer aanvaardt Wetsvoorstel corporate governance (Wetsvoorstel Frijns)


Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel corporate governance aangenomen. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code uit mei 2007 en beoogt een bijdrage te leveren aan de versterking van het nederlandse systeem van goed ondernemingsbestuur door het bevorderen van een constructieve dialoog tussen aandeelhouders en de beursvennootschap. Het enige onderdeel uit het wetsvoorstel dat de Tweede Kamer niet heeft geamendeerd, is het voorstel om de laatste drempel voor het melden van belangen in aandelen of stemmen van 5% naar 3% te verlagen. De schrijver bespreekt kort drie door de Kamer aangenomen amendementen (schrappen verplichte strategiemelding, aanpassingen aandeelhoudersidentificatieregeling en transparantie significante bruto short posities). Daarnaast bespreekt hij een vierde, verworpen, amendement (handhaven agenderingsrecht aandeelhouders op 1%) en een vijfde amendement dat door een administratieve fout niet is stemming is gebracht (melden long en short positie bij agenderingsrecht).
(Ondernemingsrecht 2012, 95, mr. W. Kuijpers)

Verder lezen
Terug naar overzicht