Sign. - Tweede Kamer aanvaardt Wetsvoorstel reparatiewet bestuur en toezicht


Op 5 juli 2012 is het Wetsvoorstel reparatiewet bestuur en toezicht (32 873) door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel strekt tot verbetering van de regeling in de Wet bestuur en toezicht die het aantal toezichthoudende functies beperkt dat een bestuurder of commissaris van 'grote' nv's, bv's of stichtingen mag bekleden. Deze maximeringsregeling vindt haar basis in de amendementen irrgang (Kamerstukken II 2009-2010, 31 763, nr. 20 en 27). De schrijver bespreekt de amendementen die voor de stemming in de Tweede Kamer zijn ingediend. Daarbij gaat hij eerst in op het enige amendement dat is aangenomen (nr. 13, uitzondering voor functionarissen aangesteld door de Ondernemingskamer). Daarna worden kort de acht amendementen die niet zijn aangenomen besproken.
(Ondernemingsrecht 2012, 94, mr. W. Kuijpers)

Verder lezen
Terug naar overzicht