Sign. - Tweede Kamer akkoord met Wetsvoorstel enquêterecht


Op 10 april 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Herziening enquêterecht (32 887) aangenomen. Daarbij is een aantal amendementen ingediend waarvan er negen zijn aangenomen. In het voorstel zijn onder andere de volgende aanpassingen uitgewerkt: de toegang tot de enquêteprocedure wordt gewijzigd, er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en minder grote nv's en bv's en de rechtspersoon krijgt het recht om zelf een enquêteprocedure te starten; de belangenafweging voor de toewijzing van onmiddellijke voorzieningen wordt in de wet vastgelegd; wanneer nog geen onderzoek is gelast, worden onmiddellijke voorzieningen niet getroffen voordat de Ondernemingskamer voorlopig heeft geoordeeld dat toewijzing van het enquêteverzoek kan plaatsvinden; wanneer onmiddellijke voorzieningen worden getroffen voordat een onderzoek is gelast, beslist de Ondernemingskamer binnen een redelijke termijn daarna of een onderzoek plaatsvindt; het aansprakelijkheidsrisico van de onderzoekers wordt beperkt door verduidelijking van de aansprakelijkheidsnorm; de redelijke kosten van verweer van de onderzoekers, tijdelijk aangestelde bestuurders en commissarissen alsmede beheerders van aandelen komen voor rekening van de rechtspersoon; de onderzoekers dienen de in hun verslag genoemde personen in de gelegenheid te stellen om opmerkingen te maken ten aanzien van wezenlijke bevindingen ter zake die personen; een raadsheer-commissaris houdt toezicht op de onderzoeksfase.

Verder lezen
Terug naar overzicht