Sign. - Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Hervorming kindregelingen


Op 11 maart jl. stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen (33.716). Eén van de veranderingen die deze wetswijziging tot gevolg heeft, is de afschaffing van de alimentatieaftrekpost. Momenteel mogen ouders die kinderalimentatie betalen en voldoen aan bepaalde voorwaarden per kwartaal een vast bedrag aftrekken. Vanaf 2015 verandert dit. Omdat alimentatiebetalende ouders geen recht hebben op kinderbijslag, zullen zij de gevolgen van deze wetswijziging in hun portemonnee merken. Ook alleenstaande ouders met een laag inkomen worden hier de dupe van. De regering vraagt de Raad voor de Rechtspraak nu om een standaard rekenregel voor de herziening van echtscheidingsconvenanten. Volgens vFAS-voorzitter Rob van Coolwijk is dat niet de oplossing: 'Er bestaat geen standaard rekenregel die voor iedereen geldt. Het leidt hoogstwaarschijnlijk tot geschillen, terwijl die juist voorkomen moeten worden.'

(vFAS)

Verder lezen
Terug naar overzicht