Sign. - Twintig jaar stil pandrecht op vorderingen in Nederland


In 2012 bestaat het stil pandrecht twintig jaar in Nederland. De schrijver gaat naar aanleiding daarvan in op de ontwikkeling van het stil pandrecht op vorderingen. Hij betoogt dat de Hoge Raad steeds verder lijkt te zijn afgestapt van de goederenrechtelijke dogmatiek en in plaats daarvan het pandrecht op vorderingen steeds meer is gaan interpreteren als een afspraak waarbij pandgever en –nemer overeenkomen dat de pandnemer voorrang zal hebben op de opbrengst van de in pand gegeven vorderingen. Goederen- en verbintenissenrecht groeien naar elkaar toe. De schrijver stelt de vraag of dit bezwaarlijk is en probeert te komen tot een karakterisering van het pandrecht op vorderingen. (WPNR 2012/6931, prof. mr. R.M. Wibier)

Verder lezen
Terug naar overzicht