Sign. - Uithuisplaatsing bij ouder met gezag


De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat geen rechtsregel zich ertegen verzet dat de in artikel 1:261 lid 1 BW bedoelde machtiging tot uithuisplaatsing een plaatsing betreft bij de met het gezag belaste ouder bij wie de minderjarige zijn hoofdverblijf niet heeft (HR 14 oktober 2011, LJN BR5151). Volgens de auteur is het een pragmatische uitspraak die de beste oplossing voor het kind kiest. De auteur vraagt zich echter af of een dergelijke machtiging steeds kan worden verlengd.

(mr.drs. J. Kok, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/4, p. 89)

Verder lezen
Terug naar overzicht