Sign. - Uitkeringen in concernverband


 

In een concern zal de topvennootschap aan haar aandeelhouders uitkeringen doen. Binnen concernverband moeten de tot het concern behorende vennootschappen gelden ter beschikking stellen aan de topvennootschap voor de betaling van dit dividend. Dit doen zij al dan niet door middel van uitkeringen. Het kan daarnaast binnen concernverband gewenst zijn geld van de ene vennootschap als risicodragend vermogen ter beschikking te krijgen in de andere concernvennootschappen. Ook dit kan tot uitkeringen leiden. De schrijver besteedt in het kader van zijn bespreking van uitkeringen binnen concernverband aandacht aan de bijzondere aspecten van winstbepaling en aan de winstbestemming in concernverband. Dit laatste doet hij zowel vanuit de positie van de dochtermaatschappij, als vanuit de positie van de uiteindelijke houdstervennootschap. De vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht lijkt voor concerns tot de nodige complexiteit te leiden. Deze komt onder andere tot uitdrukking bij de spanning tussen enerzijds het vennootschappelijke belang dat bij de uitkeringstest voor de dochtermaatschappij in het geding is en anderzijds het concernbelang dat door het bestuur van het concern, direct of indirect, in instructies tot uitdrukking wordt gebracht.

 

(TvOB 2013, nr. 5, p. 141, prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht