Sign. - Uitkoop Draka


Bieder Prysmian heeft voldaan aan de in lid 1 en 2 van art. 2:359c BW neergelegde vereisten en de uitkoopvordering ligt in beginsel voor toewijzing klaar. Het geschil spitst zich toe op vaststelling van de billijke prijs (art. 2:359c lid 6 BW) en de bepaling van de dag waartegen de billijke prijs wordt vastgesteld. De door Prysmian geboden tegenprestatie bedroeg € 8,60 in contanten en 0,6595 nieuwe aandelen Prysmian per aandeel Draka. De door de Ondernemingskamer vast te stellen prijs voor de aandelen moet in geld luiden. Daarom moet de waarde van de geboden tegenprestatie, ook voor zover deze bestaat uit aandelen Prysmian, worden uitgedrukt in geld. Omdat de aandelen Prysmian zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, Borsa italiana SpA, kan voor de vaststelling van de waarde van die aandelen worden aangesloten bij de beurskoers. De waardering van de tegenprestatie spitst zich aldus toe op de vraag naar de peildatum. De ratio van art. 2:359c lid 6 BW is dat het gerechtvaardigd is te veronderstellen dat de bij het bod geboden tegenprestatie een billijke prijs is indien de houders van een zeer grote meerderheid (ten minste 90%) van de aandelen waarop het bod betrekking had, het bod hebben aanvaard door aanmelding van hun aandelen. Het ligt daarom in de rede om bij de waardering van de geboden tegenprestatie op geld aan te sluiten bij een hanteerbaar tijdstip waarop kan worden vastgesteld dat houders van ten minste 90% van de aandelen waarop het bod betrekking had, het bod hebben aanvaard door aanmelding van hun aandelen. in het onderhavige geval moet de…

Verder lezen
Terug naar overzicht