Sign. - Uitkoop Fairstar


De vordering is gegrond op art. 2:92a BW. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer staat genoegzaam vast dat Dockwise White Marlin BV ten minste 95% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van fairstar Heavy Transport NV houdt. De vordering is in zoverre deugdelijk en kan in beginsel worden toegewezen. Slechts de vaststelling van de door Dockwise te betalen prijs voor de over te dragen aan delen resteert. De Ondernemingskamer acht zich voldoende voorgelicht om thans over de prijs van de over te dragen aandelen te beslissen. Zij sluit aan bij de primair gevorderde prijs van NOK 10 (Noorse kronen). Dockwise wenst bij voorkeur een afwikkeling in Noorse kronen en zij vordert – voor het geval dat nodig is – dat bij consignatie omrekening in euro's plaatsvindt. Het ligt echter niet op de weg van de Ondernemingskamer om te oordelen onder welke omstandigheden – zoals de valuta van het te consigneren bedrag – consignatie plaats moet vinden. Nu de vordering is gesteld in Noorse kronen, de voor de waardering bepalende factoren in Noorse kronen luiden en de VPS Shares fairstar tot voor kort waren genoteerd aan de Oslo Bors, zal de Ondernemingskamer de prijs in Noorse kronen vaststellen en wel per heden op NOK 10 per aandeel.
(Hof Amsterdam (OK) 12 februari 2013, LJN BZ4574, «JOR» 2013/101, m.nt. mr. M.W. Josephus Jitta)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht