Sign. - Uitkoop Gamma Holding


Naar het oordeel van de Ondernemingskamer staat genoegzaam vast dat Go Acquisition BV op de dagen van de dagvaarding ten minste 95% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Gamma Holding NV verschafte. in het tussenarrest van 3 april 2012 (ljN BW4132) heeft de Ondernemingskamer overwogen dat zij zich onvoldoende voorgelicht acht om de prijs van de over te dragen aandelen vast te stellen. Zij heeft hiertoe Go Acquisition in de gelegenheid gesteld om bij akte, aan de hand van een verklaring van een onafhankelijk deskundige, voldoende aannemelijk te maken dat er geen redenen zijn om te veronderstellen dat de waarde van de aandelen sinds het openbaar bod is gestegen. Go Acquisition heeft zich in haar akte op het standpunt gesteld dat de onder het verplicht bod van 13 januari 2011 geboden prijs een billijke uitkoopprijs is. Zij verzoekt de Ondernemingskamer primair om het wettelijk vermoeden van art. 2:359c lid 6 BW toe te passen. De Ondernemingskamer heeft reeds in haar tussenarrest overwogen dat de vordering van Go Acquisition niet op art. 2:359c BW kan worden gestoeld, omdat de vordering jegens gedaagde sub 3 niet binnen de in art. 2:359c lid 3 BW genoemde drie maanden na afloop van de termijn voor aanvaarding van het bod is ingesteld, en ziet geen aanleiding van die beslissing terug te komen. De Ondernemingskamer beoordeelt de vordering derhalve op de grondslag van art. 2:92a BW en komt daarbij voor de vaststelling van de prijs voor de over te dragen aandelen niet toe aan toepassing van het wettelijk vermoeden in art. 2:359c lid 6 BW. De Ondernemingskamer acht zich nog…

Verder lezen
Terug naar overzicht