Sign. - Uitkoop Gamma Holding NV


De vennootschap heeft een incidentele vordering tot voeging ingesteld onder de voorwaarde dat de Ondernemingskamer van oordeel zou zijn dat de vennootschap een bekende aandeelhouder was op de dag van de dagvaarding en dat zij daarom afzonderlijk had moeten worden gedagvaard. Nu het in casu aandelen aan toonder betrof, hoefde eiseres de vennootschap echter niet afzonderlijk te dagvaarden, maar kon zij volstaan met een openbare dagvaarding. Dat de vennootschap al of niet een bekende aandeelhouder was, is daarbij niet relevant. De door eiseres gekozen formulering "de gezamenlijke onbekende houders van gewone aandelen (...)" in plaats van "de gezamenlijke andere houders van gewone aandelen (...)" zou onder omstandigheden wellicht verwarring kunnen zaaien, maar dat is in casu niet het geval geweest. De Ondernemingskamer acht zich nog steeds onvoldoende voorgelicht om de prijs van de over te dragen aandelen vast te stellen. Nu eiseres geen verklaring van een onafhankelijk deskundige heeft overgelegd dat er geen redenen zijn om te veronderstellen dat de waarde van de aandelen sinds het openbaar bod is gestegen, kan voor de vaststelling van de prijs niet worden aangesloten bij de biedprijs. De Ondernemingskamer gelast een deskundigenonderzoek naar de waarde.
(Hof Amsterdam (OK)11 december 2012, ARO 2013/20)

Verder lezen
Terug naar overzicht