Sign. - Uitkoop New World Resources


Zoals bieder en eiseres nWR Plc heeft gesteld en genoegzaam heeft toegelicht aan de hand van het biedingsbericht en andere door haar overgelegde stukken, kenmerkt het onderhavige geval zich door het volgende. Het samenstel van het openbaar bod en deze uitkoopprocedure vloeit voort uit het besluit van (doelvennootschap) nWR nV om haar zetel te verplaatsen naar het Verenigd Koninkrijk teneinde opgenomen te worden in de beursindex fTSE 250. nWR nV kon niet worden opgenomen in de beursindex fTSE 250 omdat zij niet voldeed aan de voorwaarde, gesteld aan niet in het Verenigd Koninkrijk geïncorporeerde vennootschappen, dat er een free float van tenminste 50% van de betrokken geplaatste aandelen is. nWR nV en nWR Plc beogen met het openbaar bod en deze uitkoopprocedure te bewerkstelligen dat nWR Plc, daartoe opgericht op 30 maart 2011, alle aandelen in nWR nV zal houden en aldus de nieuwe moedervennootschap van de nWR Groep zal zijn. Voor nWR Plc geldt de genoemde voorwaarde van de beursindex niet omdat zij in hetVerenigd Koninkrijk is geïncorporeerd. Het aantal geplaatste aandelen A in nWR Plc is gelijk aan het aantal aandelen A dat nWR Plc houdt in nWR nV en de nominale waarde van de aandelen A in nWR Plc is gelijk aan de nominale waarde van de aandelen A in nWR nV. nWR Plc heeft voor het overige nagenoeg geen activa of passiva. De door het openbaar bod en deze uitkoopprocedure tot stand te brengen wijziging in de vennootschappelijke structuur van de nWR Groep brengt geen wijziging in de onderneming, de strategie, de werknemers, het bestuur of het dividendbeleid van de nWR Groep. Door aanvaarding van het bod verkrijgt een houder van…

Verder lezen
Terug naar overzicht