Sign. - Uitkoopprocedure na openbaar bod: de 95%- en 90%-drempel nader belicht


Naar aanleiding van het recente arrest van de Ondernemingskamer inzake Crucell NV (Hof Amsterdam (OK) 21 februari 2012, «JOR» 2012/144) bespreekt de schrijver de verschillende kenmerken van de uitkoopprocedure na openbaar bod. Hierbij gaat zij met name in op de procentuele drempels uit art. 2:359c BW en de vraag of de Ondernemingskamer de 95%- en 90%-drempel in het Crucell-arrest op de juiste wijze heeft berekend. (V&O 2012, nr. 5, p. 91, mr. P.M. Thissen)

Verder lezen
Terug naar overzicht