Naar de inhoud

Sign. - Uitleg van bepalingen van de Insolventieverordening

De Europese Insolventieverordening (IVO) bevat voorschiften op grond waarvan kan worden vastgesteld in welke lidstaat een insolventieprocedure mag worden geopend en beslissingen mogen worden genomen die rechtsreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure en daar nauw op aansluiten. Ook bevat de IVO voorschriften voor de erkenning en tenuitvoerlegging van deze beslissingen en voorschriften op grond waarvan kan worden vastgesteld door welk recht (de gevolgen van) een insolventieprocedure wordt beheerst. De schrijver bespreekt twee uitspraken waarin de uitleg van de IVO centraal staat. De eerste is HvJ 21 januari 2010 (RvdW 2010/371) waarin de vraag centraal staat door welk recht de gevolgen van een insolventieprocedure voor individuele verhaalsmaatregelen in een andere lidstaat worden beheerst en of deze gevolgen in een andere lidstaat moeten worden erkend. De tweede is een uitspraak van de Hoge Raad van 11 december 2009 (NJ 2010, 4) waarin de vraag centraal staat door welk recht de gevolgen van een insolventieprocedure voor lopende rechtsvorderingen tot betaling van een geldschuld worden beheerst. (Bb 2011, nr. 11, p. 82, mr. J.P.D. van de Klift)