Sign. - Uitoefenen bankbedrijf zonder vergunning – spoedwaarschuwing


Ingevolge art. 1:94 Wft kan DNB een openbare waarschuwing uitvaardigen bij overtreding van een verbodsbepaling uit deze wet. De voorzieningenrechter zal zich terughoudend buigen over de vraag of DNB in de door a aangekondigde emissie aanleiding heeft kunnen zien tot het uitvaardigen van een spoedwaarschuwing. a beschikt niet over een bankvergunning en betoogt dat haar activiteiten niet kwalificeren als het uitoefenen van bankbedrijf, omdat geen sprake zou zijn van kredietuitzetting voor eigen rekening en van bedrijfsmatige activiteiten. Volgens a is geen sprake van kredietuitzetting voor eigen rekening omdat zij geen risico loopt met de kredietuitzetting aan B ltd., daar de obligatiehouders slechts recht op aflossing hebben ten belope van het bedrag dat a zelf van B ltd. ontvangt, en de activiteiten zouden niet bedrijfsmatig zijn omdat de rentevergoeding die a in de leningsovereenkomst met B ltd. is overeengekomen aanzienlijk lager is dan de rente die zij heeft toegezegd aan de obligatiehouders. Indien een onderneming gelden aantrekt en uitzet binnen het concern geldt onder strikte in art. 3:2 Wft opgenomen voorwaarden dat het verbod van art. 2:11 lid 1 Wft niet van toepassing is. Niet in geschil is dat die uitzondering niet aan de orde is. Of de obligatieleningen, zoals a stelt, zodanig zijn vormgegeven dat a daarop zelf geen risico zou lopen, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ten materiële niet doorslaggevend voor de vraag of sprake is van kredietuitzetting voor eigen rekening. Of het uitlenen van gelden aan B ltd. past binnen de hoofdactiviteit van a die bestaat uit beleggen in onroerend goed in land X, waarbij de leningen worden gebruikt om bouwgronden en opstallen te…

Verder lezen
Terug naar overzicht