Naar de inhoud

Sign. - Uitsluiting van dekking onder vervangingskostenclausule; levend product (Gerechtshof Den Haag 4 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2811)

Vervolg op ECLI:NL:GHDHA:2016:282; hoger beroep van tussenvonnis.

Mol Agrocom heeft eerstejaars plantuien geleverd aan telers. Tijdens de teelt bleken de (inmiddels tweedejaars) uien besmet met valse meeldauw. De telers hebben Mol Agrocom aansprakelijk gesteld voor hun schade.

Amlin is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Mol Agrocom. Zij beroept zich voor een deel van de schade op dekkingsuitsluiting onder de vervangingskostenclausule in artikel 3.6 van de polisvoorwaarden. Dit artikel luidt:

“3.6.1. (…) Niet gedekt zijn aanspraken wegens: Zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn geleverd;”

Centraal staat de vraag of de beschadigde uien gelijk zijn aan de geleverde plantuien of dat sprake is van een nieuw product. Amlin stelt dat de plantuien gelijk zijn aan de beschadigde uien, zodat sprake is van schade aan “zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn geleverd” en zij geen dekking hoeft te verlenen. Het hof onderzoekt een en ander aan de hand van de Haviltex-maatstaf. De vervangingskostenclausule, een uitsluiting, moet restrictief worden uitgelegd. Daarom kunnen de tweedejaarsuien voor de toepassing van de vervangingskostenclausule redelijkerwijs niet gelijk worden gesteld met de door Mol Agrocom geleverde plantuitjes. De grootte van de uien, de geschiktheid voor menselijke consumptie en de waarde in het economisch verkeer, zijn dermate afwijkend dat de tweedejaarsuien moeten worden aangemerkt als nieuwe producten. Deze uitleg is in overeenstemming met de ratio van de vervangingskostenclausule, die inhoudt dat verzekeraars niet instaan voor de kwaliteit van het geleverde product en dat uit dien hoofde dekking ontbreekt voor schade die rechtstreeks…