Sign. - Uitzendarbeid


De auteurs bespreken de eind 2008 vastgestelde Richtlijn 2008/104/EG. Het doel van deze richtlijn is het creëren van een beschermingskader voor uitzendkrachten dat niet-discriminerend, transparant en evenredig is. De lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk op 5 december 2011 te hebben geïmplementeerd. De auteurs bespreken de meest relevante bepalingen van de richtlijn en de betekenis daarvan voor Nederland. De conclusie is dat de richtlijn voor Nederland niet veel nieuws met zich brengt. Het bestaande Nederlandse regiem is onder de werking van de richtlijn lsquotoelaatbaarrsquo. (K.H. Hermans en M.S. Houwerzijl, Verbeterde positie uitzendkracht en uitzendarbeid, richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid, TRA afl. 6/7 juni/juli 2009, nr. 60)

K.H. Hermans en M.S. Houwerzijl

Verder lezen
Terug naar overzicht