Sign. - Vakbond niet toegelaten tot onderhandelingen over cao


FNV Bondgenoten stelt zich mede ten doel de behartiging van de belangen van zijn leden in de Rotterdamse haven. De werkgever drijft een onderneming die schepen laadt en lost in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Het vastzetten en losmaken van lading aan boord van schepen, het sjorwerk, wordt verricht door personeel van een derde. Op de 167 werknemers van de werkgever is de CAO CdMR van toepassing. Deze cao is aangegaan met werknemersvereniging CdMR. Alle leden van CdMR zijn bij de werkgever in dienst. FNV heeft tevergeefs verzocht te worden toegelaten tot de onderhandelingen over een nieuwe cao en vordert nu toelating in kort geding.

FNV Bondgenoten stelt zich mede ten doel de behartiging van de belangen van zijn leden in de Rotterdamse haven. De werkgever drijft een onderneming die schepen laadt en lost in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Het vastzetten en losmaken van lading aan boord van schepen, het sjorwerk, wordt verricht door personeel van een derde. Op de 167 werknemers van de werkgever is de CAO CdMR van toepassing. Deze cao is aangegaan met werknemersvereniging CdMR. Alle leden van CdMR zijn bij de werkgever in dienst. FNV heeft tevergeefs verzocht te worden toegelaten tot de onderhandelingen over een nieuwe cao en vordert nu toelating in kort geding.

De voorzieningenrechter stelt vast dat tussen partijen niet langer in geschil is dat ook de werknemersvereniging CdMR bevoegd is om een cao aan te gaan. Uitgangspunt is dat partijen in beginsel zelf bepalen of ze met elkaar in onderhandeling wensen te treden over hun cao. Of deze onderhandelingsvrijheid in kort geding kan worden ingeperkt, dient te worden beantwoord aan de hand van…

Verder lezen
Terug naar overzicht