Sign. - VALE: grensoverschrijdende omzetting in het verlengde van Cartesio


In het Cartesio-arrest bepaalde het HvJEU dat een lidstaat moet toestaan dat een naar zijn recht opgerichte vennootschap haar zetel verplaatst naar een andere lidstaat met wijziging van het op haar toepasselijke recht en behoud van haar rechtspersoonlijkheid, voor zover het recht van de andere lidstaat dit toestaat. Het gaat hier om de zogenaamde outbound omzetting. In het onlangs gewezen VALE-arrest (HvJEU 12 juli 2012, «JOR» 2012/285) bepaalt het hof dat een inbound omzetting ook mogelijk moet zijn. De schrijver bespreekt eerst het spanningsveld en de ontwikkeling van de mogelijkheden tot zetelverplaatsing, vervolgens het VALE-arrest en ten slotte een omzetting naar Nederland.

(V&O 2012, nr. 10, p. 169, mr. W.J.T. de Jonge)

Verder lezen
Terug naar overzicht