Sign. - Valutarisico en beleggingshypotheek


Wolters en zijn vennootschap Metaplan Beheer BV (Wolters c.s.) speken Staalbankiers NV aan voor schade die zij hebben geleden als gevolg van een aantal door Staalbankiers verstrekte (hypothecaire) kredieten. Het CHf-krediet 1: Wolters heeft bij Staalbankiers een kredietfaciliteit afgesloten in Zwitserse francs tegen een rente op basis van het Libortarief (het CHf-krediet 1). Tot zekerheid van aflossing van dit krediet heeft Wolters een hypotheekrecht gevestigd op het met dit krediet te bouwen appartement en een pandrecht verleend op een bij Staalbankiers aan te houden effectendepot, met defensief profiel, waarvoor Wolters haar tot dan toe bij ABN Amro aangehouden portefeuille heeft overgeboekt. Wolters c.s. verwijten Staal Bankiers dat zij Wolters onvoldoende heeft geïnformeerd over de bijzondere kenmerken en risico's van dit krediet en de mogelijkheid valutarisico's af te dekken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Staalbankiers voldaan aan de op haar rustende informatieplicht bij de verstrekking van het krediet. Het CHf-krediet 2: Dit met het CHf-krediet 1 vergelijkbare krediet heeft Wolters aangetrokken voor de financiering van een woonhuis in Spanje. Tot meerdere zekerheid van dit krediet heeft Wolters ten behoeve van Staalbankiers een pandrecht gevestigd op de effectenportefeuille, ten behoeve waarvan Wolters inmiddels ook een groot bedrag van Metaplan Beheer had geleend. Voorwaarde daarbij was dat de waarde van de effectenportefeuille minimaal € 840.000 zou bedragen. Wolters c.s. stellen dat het CHf-krediet 2 een effectenkrediet is en verwijten Staalbankiers dat zij Wolters onvoldoende heeft gewezen op de risico's van zo'n krediet. De rechtbank oordeelt dat Wolters c.…

Verder lezen
Terug naar overzicht