Sign. - Van Dijkhuizen en de dga


De auteur bespreekt het eindrapport van de Commissie Dijkhuizen vanuit dga-perspectief. ten eerste bespreekt hij de voorgestelde algemene fictiefrendementsregeling in box 2, wat feitelijk een verruiming betekent van de huidige fictiefrendementsregeling voor laagbelaste buitenlandse beleggingslichamen en Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstellingen. Het zou gaan om een percentage van 2,4%. De auteur vermoedt dat door de maatregel minder vermogen in de bv zal worden opgepot. De auteur toont zich een groot voorstander van het voorstel. Hij gaat tevens in op de verdiscontering van verliezen in een forfaitair stelsel. ten tweede bespreekt de auteur de voorgestelde verlaging van het aanmerkelijkbelangtarief naar 22%, wat hij een logische consequentie van de voorgestelde plannen acht. ten derde gaat hij in op het voorstel de dga voortaan 90% van het gebruikelijk loon te laten genieten in plaats van 70% als hij een salaris geniet van meer dan € 43.000. De auteur is geen voorstander van deze maatregel. ten slotte introduceert de auteur een vierde aanbeveling: de afschaffing van pensioen in eigen beheer.

(NTFR 2013/1395, E.J.W. Heithuis)

Verder lezen
Terug naar overzicht